آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی کوهپایه، انتهای خیابان هفتم

تلفاکس: 3-46423402-031

آدرس مکاتباتی

اصفهان، پست جلفا، صندوق پستی 158-81735  

آدرس دفتر

اصفهان، خیابان میر، کوی 30، مجتمع میر، واحد 14

تلفاکس: 36650701- 031 

031-36620427 

ایمیل:info@vestashimi.com

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما