ملات رنگی واترپروف CV600

ملات رنگی واترپروف CV600

ملات رنگی واترپروف CV600 این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس از اجرا، فضای سنتی را تداعی می کند و با…

ادامه...
کاهگل رنگی واتر پروف CV500

کاهگل رنگی واتر پروف CV500

کاهگل رنگی واترپروف CV500 این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس از اجرا، فضای سنتی را تداعی می کند و با…

ادامه...
گروت  CV600

گروت CV600

گروت CV600 این محصول برپایه مواد منبسط کننده تهیه شده و با افزودن آب به آن خواص ذکر شده در جدول زیر را بدست می آورد. این گروت آماده مصرف…

ادامه...
گروت منبسط شونده (مصارف عمومی)  GV100

گروت منبسط شونده (مصارف عمومی) GV100

ادامه...
پودر بتونه نقاشی FV200

پودر بتونه نقاشی FV200

ادامه...
پودر بتونه درزگیر FV100

پودر بتونه درزگیر FV100

ادامه...