پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100 این پودر جهت مکانهایی که در معرض شستشو با اسید و مواد شیمیایی خورنده قرار دارند مانند آزمایشگاهها، کارخانجات صنایع غذایی، پتروشیمی و ... قابل…

ادامه...
خمیر بندکشی

خمیر بندکشی

خمیر بندکشی

ادامه...
پودر بندکشی خانگی

پودر بندکشی خانگی

موارد مصرف:  درز بندی کاشی، سرامیک، سنگ، موزائیک، آجر و ... بندکشی انواع قطعات سیمانی و پیش ساخته بتونی.

ادامه...