(های فلکس) High flex BV210, BV220

(های فلکس) BV210 و High flex BV220    این محصول برپایه رزینهای کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و همچنین افزایش خواص مکانیکی و شیمیایی چسب…

ادامه...
چسب بتن

چسب بتن

ادامه...
آب بند (نانو رزین BV200)

آب بند (نانو رزین BV200)

ادامه...
مقاومت ملات(BV800)

مقاومت ملات(BV800)

مشخصات فني مایع حالت فيزيکي سفید رنگ محصول   1/05گرم بر سانتی متر مکعب وزن مخصوص 5 + الی 40 + درجه سانتی گراد دماي مناسب نصب به نوع کار…

ادامه...