ملات رنگی واترپروف CV600

ملات رنگی واترپروف CV600

ملات رنگی واترپروف CV600 این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس…

کاهگل رنگی واتر پروف CV500

کاهگل رنگی واتر پروف CV500

کاهگل رنگی واترپروف CV500 این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس…

گروت  CV600

گروت CV600

گروت CV600 این محصول برپایه مواد منبسط کننده تهیه شده و با افزودن آب به آن خواص ذکر شده در…