FV100

پودر بتونه درزگیر جهت درزگیری صفحات روکش دار گچی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول همراه با نوار درزگیر اجرا شده و بدین ترتیب ساختاری مستحکم حاصل می گردد. با اجرای چند مرحله ای این بتونه می توان ضخامتی تا حداکثر 20 میلی متر را بدست آورد.

 

مشخصات فنی

حالت فیزیکی پودر
میزان مصرف جهت ضخامت یک میلی متر یک کیلوگرم بر مترمربع
دمای مناسب کار 10 الی 40 درجه سانتی گراد
زمان مناسب کار یک ساعت
حداقل ضخامت 0/5 میلی متر
مقاومت خمشی کمتر از یک نیوتن بر میلی متر مربع
مقاومت فشاری کمتر از 2/5 نیوتن بر میلی متر مربع
نسبت ترکیب با آب 3/5 لیتر آب به ازاء 5 کیلوگرم پودر