FV200

این پودر محصولی مناسب برای آماده سازی سطحی صیقلی جهت زیر ساخت، قبل از نقاشی و کاغذ دیواری می باشد. از این محصول می توان برای ایجاد سطوحی یکنواخت و پرکردن ترک های دیوار استفاده نمود. این پودر نیازی به هیچگونه افزودنی دیگری ندارد و برای استفاده فقط کافیست با آب مخلوط گردد.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی پودر
میزان مصرف جهت ضخامت یک میلی متر یک کیلوگرم بر مترمربع
دمای مناسب کار 10 الی 40 درجه سانتی گراد
زمان مناسب کار دو ساعت
حداقل ضخامت 0/5 میلی متر
مقاومت خمشی کمتر از یک نیوتن بر میلی متر مربع
مقاومت فشاری کمتر از 2/5 نیوتن بر میلی متر مربع
نسبت ترکیب با آب 3/5 لیتر آب به ازاء 5 کیلوگرم پودر