پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

این پودر جهت مکانهایی که در معرض شستشو با اسید و مواد شیمیایی خورنده قرار دارند مانند آزمایشگاهها، کارخانجات صنایع غذایی، پتروشیمی و … قابل استفاده است. جدول مربوط به مواد شیمیایی که در برابر این محصول واکنش نشان نمی دهند را می توانید از واحد فروش این شرکت دریافت نمایید. این محصول دارای بالاترین میزان مقاومت در برابر عوامل مکانیکی، اسیدها و بازها می باشد. کاربرد اصلی این محصول چسباندن و همچنین بندکشی کاشی های ضد اسید است.

روش استفاده:

جهت آماده سازی این محصول فقط به میزان لازم آب زلال به آن اضافه نمایید تا خمیری یک دست و یکنواخت به دست آید و از اضافه کردن هرگونه افزودنی دیگر خودداری شود.

در صورت نیاز به افزایش خواص مقاومت شیمیایی و مکانیکی با افزودن رزین BV220 این خواص حاصل
می گردد.

در صورت استفاده به صورت خمیر بندکشی و نیاز به افزایش مقاومت شیمیایی بایستی از رزین BV210 به عنوان افزودنی دوم، به میزان یک لیتر به ازاء هر کیسه 4 کیلویی استفاده نمود.

خواص ذکر شده در خصوص مقاومت شیمیایی پس از 28 روز حاصل می گردد و میزان مقاومت به مواد شیمیایی (اسید و باز) در جدول مقاومت شیمیایی محصولات EPOFIX ، در پایان این دفترچه قابل مشاهده می باشد.

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100