چسب بلوک سبک CA700

2

چسب بلوک سبک Arifix

این چسب جهت چسباندن انواع بلوک های سبک از جمله ALC، AAC و CLC طراحی و تولید گردیده است.

در این محصول از انواع رزینهای پودری بر پایه نانو استفاده شده که باعث حفظ رطوبت چسب شده و میزان چسبندگی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر حرارت و رطوبت را افزایش می دهد.

ویژگی های فنی:

  1. مقاومت چسبندگی کششی اولیه N/mm2 6/0
  2. مقاومت چسبندگی کششی بعد از غوطه وری در آب N/mm2 55/0
  3. مقاومت چسبندگی کششی بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت N/mm2 55/0
  4. از دست ندادن سریع آب داخل چسب هنگام کاربرد و نصب.
  5. افزایش چسبندگی اولیه و نهایی (N/mm2 6/0)
  6. مقاومت بالا در محل اتصال دو بلوک.
  7. مقاومت بالا در برابر رطوبت و حرارت پس از خشک شدن کامل.

شرایط نگهداری:

2 سال پس از تولید در دمای 5 الی 40 درجه سانتیگراد به دور از حرارت، رطوبت و تابش نور خورشید.