cv900

این چسب جهت مکانهایی که در معرض شستشو با اسید قرار دارند مانند آزمایشگاهها، کارخانجات صنایع غذایی، پتروشیمی و … قابل استفاده است. جدول مربوط به اسیدهایی که در برابر این محصول واکنش نشان نمی دهند را می توانید از واحد فروش این شرکت دریافت نمایید.