کاهگل رنگی واترپروف CV500

این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس از اجرا، فضای سنتی را تداعی می کند و با استفاده از خواص واترپروف باعث افزایش عمر نما می گردد.

این محصول در رنگ های مختلف قابل تولید بوده و با استفاده از قلم مو یا اسپری بر روی سطح کار اجرا
می گردد.

 

کاهگل