GV100

گروت محصولی آماده به مصرف است که بر پایه مواد معدنی تولید گردیده است. تنها با اضافه نمودن مقدار معینی آب، گروتی روان و غیر انقباضی بدست می آید که برای شکافهای تا 100 میلی متر استفاده می شود. این گروت حاوی افزودنی های شیمیایی است که انبساط کنترل شده ای را در حالت پلاستیک ایجاد نموده و همچنین میزان آب مورد نیاز را در گروت کاهش می دهند و کاهش میزان آب مصرفی، مقاومت بالای گروت را در سن کم تضمین می کند.

مصارف

از این گروت در مواردی استفاده می شود که خاصیت غیر انقباضی گروت در پر کردن فضای میان صفحه پای ستون و فونداسیون اهمیت زیادی داشته باشد. گروت ریزی در زیر بیس پلیت پایه ها و ستون ها، مثال های خوبی از این کاربرد هستند. از این گروت جهت کاشت انواع مهارها نیز می توان استفاده نمود.

مزایا

  • سیستم انبساط گازی بکار رفته در این گروت، باعث حذف انقباض بافت گروت در حالت پلاستیک می شود.
  • در این گروت ذرات آهن وجود ندارد و به همین سبب لکه های ناشی از زنگ زدگی تشکیل نمی شود.
  • این گروت به سرعت به مقاومت بالا می رسد در حالیکه در آن کلراید وجود ندارد.
  • مقاومت نهایی بالا و نفوذ پذیری کم، دوام گروت سخت شده را تضمین می نماید.