پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100 این پودر جهت مکانهایی که در معرض شستشو با اسید و مواد شیمیایی خورنده قرار…

چسب بلوک سبک CA700

چسب بلوک سبک CA700

چسب بلوک سبک Arifix این چسب جهت چسباندن انواع بلوک های سبک از جمله ALC، AAC و CLC طراحی و…

گروت  CV600

گروت CV600

گروت CV600 این محصول برپایه مواد منبسط کننده تهیه شده و با افزودن آب به آن خواص ذکر شده در…

چسب بتن BV800

چسب بتن BV800

این محصول یک پلیمر امولسیونی است و باعث افزایش چسبندگی بتن یا چسب کاشی می گردد. همچنین با افزودن به…

  • 1
  • 2