پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100

پودر بندکشی صنعتی Epofix 100 این پودر جهت مکانهایی که در معرض شستشو با اسید و مواد شیمیایی خورنده قرار…

های فلکس BV220

های فلکس BV220

های فلکس BV220  این محصول دو جزئی بوده و حاصل اختلاط چسب پودری استاندارد CV300 با مایع مکمل High flex…

چسب بلوک سبک CA700

چسب بلوک سبک CA700

چسب بلوک سبک Arifix این چسب جهت چسباندن انواع بلوک های سبک از جمله ALC، AAC و CLC طراحی و…

گروت  CV600

گروت CV600

گروت CV600 این محصول برپایه مواد منبسط کننده تهیه شده و با افزودن آب به آن خواص ذکر شده در…

چسب بتن BV800

چسب بتن BV800

این محصول یک پلیمر امولسیونی است و باعث افزایش چسبندگی بتن یا چسب کاشی می گردد. همچنین با افزودن به…

  • 1
  • 2