چسب کاشی خمیری عادی(PV500)

چسب کاشی خمیری عادی(PV500)

موارد کاربرد: کاشی،سرامیک،پرسلان و سنگ   این مخلوط آماده مصرف می باشــد و نیــاز به هیچ گونه افزودنــی دیــگر ندارد…